BẢNG BÌNH CHỌN HỌC SINH THANH LỊCH

Lớp 12A1 | Lượt bình chọn : 978

Lớp 12A2 | Lượt bình chọn : 723

Lớp 12A3 Lượt bình chọn : 689

Lớp 12A4 Lượt bình chọn : 619

Lớp 12B1 Lượt bình chọn : 581

Lớp 12B2 Lượt bình chọn : 538

Lớp 12B3 Lượt bình chọn : 507

Lớp 12B4 Lượt bình chọn : 421